http://www.vansterpartiet.se/val Elisabeth Biström

Saturday, March 29, 2008

Uppdatering

För den som mot förmodan hittat hit till gamm-bloggen: numera skriver jag här, på Ung Vänster-bloggen.

Trevlig läsning!

Sunday, May 13, 2007

Godnatt bloggen

Den här bloggen har funnits i över ett år. Tiden har gått fort. När jag startade den, kändes det lite läskigt att låta andra läsa mina funderingar och tankar. Efter en tid blev det sporrande. Men på senare tid har det blivit allt glesare mellan inläggen. Det har berott på flera saker - en stressig vår i största allmänhet, men också att det varit förbannat svårt att hinna tänka efter och formulera sig kring de nästan dagliga angreppen på vår välfärd och vår trygghet. Regeringen kör på som en ångvält på högsta växel, och det har varit svårt att hålla ett motsvarande blogg-tempo.

Men skam den som ger sig. Det är ju känt sedan länge, att när något känns lite svårt, stressigt eller tungt, är den klokaste lösningen att gå ihop med sina tjejkompisar. Därför finns nu bloggen "Systrar, kamrater". Därför får den här bloggen vila på obestämd tid.

Ta en titt på den nya bloggen. Tack för att ni tittade in här!

Labels: ,

Monday, April 23, 2007

Sjukt bra uttalanden

Hemkommen från Ung Vänster-förbundsstyrelsemöte med en förkylning i bagaget. Hann innan det vara med och bland annat ta två uttalanden, det ena angående att debattera mot Sverigedemokraterna, det andra om regeringens sönderslagande av vår a-kassa. Läs dem gärna!

Vi tar debatten

Kassa reformer

Labels: , ,

Tuesday, April 17, 2007

Om löner

Ella Bohlin (ordförande för kristdemokratiska ungdomsförbundet) skriver i en artikel om nödvändigheten att instifta statliga minimilöner. Alltså att ersätta den modell med kollektivavtalsstadgad lönesättning som såväl hållit samman lönebildningen, som hållit lönerna uppe. Varför, kan man undra, för Bohlin fram denna idé? Hon svarar själv:
Effekten av att ett statligt minimilönesystem skulle vara att ökningen av ingångslönerna hölls tillbaka.
Skönt ändå med någon från högerkanten som talar klarspråk...

Om lönenivåer, arbetsmarknad och framtidsutsikter talar också Barbara Ehrenreich i veckans Flamman. Ehrenreich är journalisten som i boken "Barskrapad - om konsten att hanka sig fram" skriver om sina upplevelser från tiden då hon wallraffade som lågavlönad i USA. Intervjun i Flamman är läsvärd (liksom boken). Hon berättar:
...en av de starkaste erfarenheterna hon fick under sin tid på låglönemarknaden var när hon arbetade som städerska på firman The Maids i Maine. Den enorma kontrasten mellan de fattiga städarna och de som anställda dem för att städa deras hem gjorde henne förbluffad och arg. Därför är hon mycket upprörd över den svenska regeringens beslut om skattelättnader för hushållsnära tjänster
– Jag tror inte ens George Bush skulle komma undan med något sådant!
Läs intervjun här.

Labels: ,

Argument

Ung Vänsters Ida Gabriellson deltog i debatt om ungdomsarbetslöshet och regeringens ambitioner att göra unga till låglöne-murbräcka mot goda villkor på arbetsmarknaden i Argument på SVT ikväll. Debatten torde snart läggas upp på Arguments hemsida. Kolla in den!

Labels:

Thursday, March 29, 2007

Grattis Handels!

Nu dags för Kommunal att få till ett rejält avtal. I veckans Kommunalarbetaren stödjer ett stort antal författare, forskare, musiker och andra Kommunals krav i avtalsrörelsen. Mycket bra initiativ!

Labels: , ,

Monday, March 26, 2007

Tips till dig som bor/befinner dig i Umeå

"Tisdag den 27 mars kl. 19.00 på Bibliotekscaféet:
Rut Stenlund - kyrkan och konflikten

- Kyrkans förhållande till konflikten mellan Israel och Palestina har länge varit ett känsligt ämne som rymmer många motsatta åsikter - hur kommer det sig? Rut Stenlund är pastor vid Hedlundakyrkan i Umeå och har länge intresserat sig för frågor rörande mänskliga rättigheter. Hon kommer att tala om och debattera kyrkans kluvna förhållande till Israel-Palestinakonflikten."

Arr: Nätverket Bojkotta Israel Umeå

Labels: , ,

Monday, March 19, 2007

Årets lågvattenmärke - Ulf Kristersson om hedersvåld

Jag skulle skriva några rader om det moderata stockholmska socialborgarrådet Ulf Kristerssons vansinnesartikel i SvD idag. Men så kom en Persson-dokumentär i vägen och vips hade Ali Esbati hunnit före. Det gör förstås ingenting. Det som Ali har skrivit är helt korrekt. Läs det.

Jag måste medge att jag drababdes av en lätt chock när jag läste Kristerssons artikel. Den totala bristen på kunskap om mäns våld mot kvinnor, det ogenerade flörtandet med främlingsfientliga röster. Och så rakt på sak. Men det är kanske bara att vänja sig. Detta är högeralliansens - och vår regerings - kvinnopolitik (eller vad man nu ska kalla det - feminism vill jag inte ta i min mun i sammanhanget). Kvinnor är inte ett politiskt subjekt, utan görs till ett slagträ. Ett slagträ att användas som i det här fallet i folkpartistisk anda mot invandrare. Eller i syfte att få ut fler poliser på gatorna, för att propagera för att bygga högre stänglsel, sätta upp fler övervakningskameror, ja till och med för att skicka fler svenska soldater till att plåga en arabisk civilbefolkning - "det är ju för kvinnornas skull". Jag betackar mig.

Jag ska försöka ta det från grunden, börjar med mäns våld mot kvinnor.
Våld i hemmet spänner över hela fältet från barnaga till sexuellt våld och fysisk och psykisk tortyr. Fulla, aggressiva och psykiskt labila män har i alla tider slagit sina fruar och sina barn.,
skriver Kristersson. Korrekt och inkorrekt. Ja, våldet utgörs av det som Kristersson beskriver - allt ifrån trakasserier till misshandel, till våldtäker, till mord, så ser det utbredda våldet ut som män utsätter kvinnor för. Men så tar socialborgarrådets grunda kunskap slut. Nej, det är inte en viss kategori män som trakasserar, våldtar och slår. De har inte det gemensamt att de är särskilt labila eller fulla. De har det gemensamt att de är män som trakasserar, våldtar och slår.

Det för mig vidare till Kristerssons nästa tes - att våldsamheten kan tillskrivas män ur en främmande (låt mig gissa - muslimsk?) kultur. Nej, socialborgarrådet, inte i högre utsträckning än några andra slags män. Jamen våldet ser annorlunda ut när det är män från främmande kulturer som utövar det, hävdar han vidare. Men, skulle jag vilja fråga Kristersson, hur fan tror du då att svenskt manligt våld mot svenska kvinnor ser ut? På vilket sätt sker det inte i ett socialt sammanhang som sanktionerar det? Inte minst genom att det ständigt görs osynligt, dolt under spaltmeter av påståenden av arten "särskilda, fulla, eller på annat sätt avvikande män som begår enskilda våldshandlingar".

Frågan om mäns våld mot kvinnor måste debatteras och lyftas högre på agendan. Men det bör göras utifrån åtminstone en miniminivå av kunskap om hur detta våld ser ut och fungerar. Och det bör göras med avsikten att få stopp på det, inte att sprida moderata fördomar om invandrare, med kvinnor som slagträ.

Labels: , ,